Cơ sở trực thuộc khác tỉnh với trụ sở chính kê khai thuế thế nào?

Để mở rộng mô hình kinh doanh trong quá trình hoạt động, nhiều doanh nghiệp thành lập thêm các chi nhánh, cơ sở sản xuất kinh doanh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu. Vậy các cơ sở trực thuộc đó có phải tính và kê khai thuế giá trị gia tăng tại đơn vị đó hay không, cơ sở khác tỉnh với trụ sở chính kê khai thuế thế nào, lỗi kết xuất xml trên HTKK có ảnh hưởng đến việc kê khai không,… là những câu hỏi mà nhiều kế toàn còn đang mơ hồ. Bài viết này sẽ đi sâu vào vấn đề cách kê khai thuế giá trị gia tăng đối với cơ sở kinh doanh khác tỉnh trụ sở chính.

Cách kê khai thuế giá trị gia tăng với cơ sở trực thuộc khác tỉnh trụ sở chính của doanh nghiệp
Ở trường hợp này, doanh nghiệp thực hiện khai thuế tại trụ sở chính và nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc.

– Doanh nghiệp tính số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%) hoặc tỷ lệ 1% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%) trên doanh thu theo giá chưa có thuế giá trị gia tăng của sản phẩm.

kê khai thuế

– Việc xác định doanh thu của sản phẩm sản xuất ra được tính trên cơ sở giá thành sản phẩm hoặc doanh thu của sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất.

– Trường hợp tổng số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc do người nộp thuế xác định theo nguyên tắc nêu trên lớn hơn số thuế giá trị gia tăng phải nộp của doanh nghiệp tại trụ sở chính thì kế toán cần phân bổ số thuế phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở trực thuộc như sau:

Thuế GTGT phải nộp tại đơn vị trực thuộc = Tổng số thuế GTGT phải nộp của doanh nghiệp x (Doanh thu của đơn vị trực thuộc / Tổng doanh thu của doanh nghiệp)

– Nếu doanh nghiệp không phát sinh số thuế cần nộp tại trụ sở chính thì doanh nghiệp không phải nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở trực thuộc.

– Doanh nghiệp cần lập và gửi “Bảng phân bổ thuế giá trị gia tăng cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán” theo mẫu 01-6/GTGT ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC cùng với hồ sơ khai thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp, đồng thời kèm một Bảng phân bổ theo mẫu 01-6/GTGT nêu trên tới các cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ sở trực thuộc.

Lưu ý đối với trường hợp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ tại doanh nghiệp:
Thuế GTGT phải nộp = Số thuế GTGT đầu ra – Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Có 03 loại thuế suất áp dụng với từng nhóm hàng hóa, dịch vụ là Thuế suất 0%; Thuế suất 5%; Thuế suất 10% (mức thuế này áp dụng đối với tất cả hàng hóa, dịch vụ trừ hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng, không chịu thuế suất 0% và 5%).

Đối với trường hợp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp tại doanh nghiệp thì thuế giá trị gia tăng phải nộp được tính theo công thức:

Thuế GTGT phải nộp = Doanh thu x Tỷ lệ %

Theo đó tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng theo từng hoạt động cụ thể là:

– Phân phối, cung cấp hàng hóa 1%;

– Xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu, dịch vụ 5%;

– Vận tải, sản xuất, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu 3%;

– Các hoạt động kinh doanh khác 2%.

Tham khảo thêm:  Best Gaming Laptops To Buy

Air blade 2019 có những điểm gì khác so với phiên bản Air blade 2020?

Khám phá tinh chất đông trùng hạ thảo Hàn Quốc

Có thể bạn quan tâm: Cách trị da nhờn tận gốc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *